ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚA ΣΥΣΤΗΜΑΤA ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (2023) - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

  Σήμα Σχεδίου

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σύμφωνα με το Σχέδιο Χορηγιών, ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί (κύλινδροι και πλαίσια) πρέπει να περιλαμβάνεται στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ο οποίος προεγκρίνεται και κωδικοποιείται. ΠΡΙΝ προχωρήσετε σε συμφωνία με συμμετέχοντα εγκαταστάτη για την εγκατάσταση ή αντικατάσταση του ηλιακού συστήματος ζεστού νερού, βεβαιωθείτε ότι τόσο ο κύλινδρος ζεστού νερού (κατάλογος πιο κάτω), όσο και τα ηλιακά πλαίσια που θα σας εγκαταστήσει περιλαμβάνονται στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

Για εγκαταστάτες και εμπόρους: Πατήστε εδώ για εγγραφή εξοπλισμού στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

 

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Water tank codes have the form: 1###-####
CODE VENDOR MODEL/S LITRES ENERGY CLASS ENERGY LABEL
1001-0090 C & K KYRIAKOU BROS LTD (LARCO) LARCO 100 90 L B Energy Label
1001-0143 C & K KYRIAKOU BROS LTD (LARCO) LARCO 150 143 L B Energy Label
1001-0189 C & K KYRIAKOU BROS LTD (LARCO) LARCO 200 189 L B Energy Label
1001-0240 C & K KYRIAKOU BROS LTD (LARCO) LARCO 250 240 L C Energy Label
1001-0296 C & K KYRIAKOU BROS LTD (LARCO) LARCO 300 296 L C Energy Label
1002-0100 VELPA SOLAR HEATERS LTD BL 100, BIP 100 100 L B Energy Label
1002-0121 VELPA SOLAR HEATERS LTD BL 120, BIP 120 121 L B Energy Label
1002-0150 VELPA SOLAR HEATERS LTD BL 150, BIP 150 150 L B Energy Label
1002-0195 VELPA SOLAR HEATERS LTD BL 200, BIP 200 195 L B Energy Label
1002-0250 VELPA SOLAR HEATERS LTD BL 250, BIP 250 250 L C Energy Label
1002-0293 VELPA SOLAR HEATERS LTD BL 300, BIP 300 293 L C Energy Label
1003-0200 METALCO HEATERS LTD CM/SM-L/EM-L 200 D60 200 L B Energy Label
1004-0205 FLOGA SOLAR SYSTEMS HP200, HP200HC, HP200HC SC, LP200, LP200HC, LP200HC SC 205 L B Energy Label
1005-0149 VALENTINES HPS150, HNC150, HNS150, HPC150, VPS150, VNS150,VPC150, VNC150, JPS150, JPC150 149 L B Energy Label
1005-0195 VALENTINES HPS200, HNC200, HNS200, HPC200, VPS200, VNS200,VPC200, VNC200, JPS200, JPC200 195 L B Energy Label
1005-0247 VALENTINES HPS250, HNC250, HNS250, HPC250, VPS250, VNS250,VPC250, VNC250, JPS250, JPC250 247 L C Energy Label
1005-0305 VALENTINES HPS300, HNC300, HNS300, HPC300, VPS300, VNS300,VPC300, VNC300, JPS300, JPC300 305 L C Energy Label
1006-0134 ILISA LTD T15 134 L B Energy Label
1006-0151 ILISA LTD T16 151 L B Energy Label
1006-0190 ILISA LTD T20 190 L B Energy Label
1007-0150 ARSOS THERM LTD ARSOS 150L 150 L B Energy Label
1007-0195 ARSOS THERM LTD ARSOS 200L 195 L B Energy Label
1008-0150 FOSTERS SOLAR HEATERS LTD FOSP 150 150 L B Energy Label
1009-0102 "ΘΗΛΕΝ " BL-LP-100, BL-SW-100 102 L B Energy Label
1009-0150 "ΘΗΛΕΝ " BL-LP-150, BL-SW-150, BL-DW-150, BL-ER-150 150 L B Energy Label
1009-0194 "ΘΗΛΕΝ " BL-LP-200, BL-SW-200, BL-DW-200, BL-ER-200 194 L B Energy Label
1009-0246 "ΘΗΛΕΝ " BL-LP-250, BL-SW-250, BL-DW-250, BL-ER-250 246 L C Energy Label
1009-0297 "ΘΗΛΕΝ " BL-SW-300, BL-DW-300, BL-ER-300 297 L C Energy Label
1010-0150 THEOHALCO SOLAR ENERGY LTD SWH150CP-CL-OP-OL-EP-EL 150 L B Energy Label
1010-0177 THEOHALCO SOLAR ENERGY LTD SWH180CP-CL-OP-OL-EP-EL 177 L B Energy Label