ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚA ΣΥΣΤΗΜΑΤA ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (2023) - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: ΗΛΙΑΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

  Σήμα Σχεδίου

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σύμφωνα με το Σχέδιο Χορηγιών, ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί (κύλινδροι και πλαίσια) πρέπει να περιλαμβάνεται στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ο οποίος προεγκρίνεται και κωδικοποιείται. ΠΡΙΝ προχωρήσετε σε συμφωνία με συμμετέχοντα εγκαταστάτη για την εγκατάσταση ή αντικατάσταση του ηλιακού συστήματος ζεστού νερού, βεβαιωθείτε ότι τόσο ο κύλινδρος ζεστού νερού, όσο και τα ηλιακά πλαίσια (κατάλογος πιο κάτω) που θα σας εγκαταστήσει περιλαμβάνονται στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

Για εγκαταστάτες και εμπόρους: Πατήστε εδώ για εγγραφή εξοπλισμού στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

 

ΗΛΙΑΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Solar Collector codes have the form: 2###-####
CODE VENDOR MODEL SOLAR COLLECTOR SURFACE SOLAR COLLECTOR EFFICIENCY SOLAR KEYMARK
2001-0148 SUNERGY LTD SUNERGY-FP1.5L 1.48 m2 η0,hem: 0.702 Solar Keymark
2001-0183 SUNERGY LTD SUNERGY-FP1.8L 1.83 m2 η0,hem: 0.702
2001-0197 SUNERGY LTD SUNERGY-FP2L 1.97 m2 η0,hem: 0.702
2001-0244 SUNERGY LTD SUNERGY-FP2.5L 2.44 m2 η0,hem: 0.702
2002-0148 VELPA SOLAR HEATERS LTD CAS1-F15 1.48 m2 η0,hem: 0.69
2002-0183 VELPA SOLAR HEATERS LTD CAS2-F15 1.83 m2 η0,hem: 0.69
2002-0197 VELPA SOLAR HEATERS LTD CAS3-F15 1.97 m2 η0,hem: 0.69
2002-0242 VELPA SOLAR HEATERS LTD CAS4-F15 2.42 m2 η0,hem: 0.69
2003-0148 ELCORA LTD EL-OAS1.5 1.48 m2 η0,hem: 0.675
2003-0161 ELCORA LTD EL-OAS1.6 1.61 m2 η0,hem: 0.675
2003-0197 ELCORA LTD EL-OAS2.0 1.97 m2 η0,hem: 0.675
2003-0244 ELCORA LTD EL-OAS2.5 2.44 m2 η0,hem: 0.675
2004-0153 Thermosifones FLOGA- Petros Hadjiyiannis Ltd FLOGA BLUE ALUMINIUM 1.5V 1.53 m2 η0,hem: 0.671
2004-0190 Thermosifones FLOGA- Petros Hadjiyiannis Ltd FLOGA BLUE ALUMINIUM 1.9V 1.9 m2 η0,hem: 0.671
2004-0203 Thermosifones FLOGA- Petros Hadjiyiannis Ltd FLOGA BLUE ALUMINIUM 2.0V 2.03 m2 η0,hem: 0.671
2004-0253 Thermosifones FLOGA- Petros Hadjiyiannis Ltd FLOGA BLUE ALUMINIUM 2.5V 2.53 m2 η0,hem: 0.671
2004-0153 Thermosifones FLOGA- Petros Hadjiyiannis Ltd FLOGA BLUE COPPER 1.5V 1.53 m2 η0,hem: 0.677
2004-0190 Thermosifones FLOGA- Petros Hadjiyiannis Ltd FLOGA BLUE COPPER 1.9V 1.9 m2 η0,hem: 0.677
2004-0203 Thermosifones FLOGA- Petros Hadjiyiannis Ltd FLOGA BLUE COPPER 2.0V 2.03 m2 η0,hem: 0.677
2004-0253 Thermosifones FLOGA- Petros Hadjiyiannis Ltd FLOGA BLUE COPPER 2.5V 2.53 m2 η0,hem: 0.677
2005-0252 DIMAS SA ENERGY+ARGO 25, ENERGY+ARGO 25H 2.52 m2 η0,hem: 0.701
2005-0224 DIMAS SA ENERGY+ARGO 23 2.24 m2 η0,hem: 0.701
2005-0202 DIMAS SA ENERGY+ARGO 20, ENERGY+ARGO 20H 2.02 m2 η0,hem: 0.701
2005-0196 DIMAS SA ENERGY+ARGO 19, ENERGY+ARGO 19H 1.96 m2 η0,hem: 0.701
2005-0168 DIMAS SA ENERGY+ARGO 17 1.68 m2 η0,hem: 0.701
2005-0151 DIMAS SA ENERGY+ARGO 15, ENERGY+ARGO 15H 1.51 m2 η0,hem: 0.701
2006-0152 VESTA SOLAR HEATERS LTD DEDALOS 1.50 1.52 m2 η0,hem: 0.629
2006-0252 VESTA SOLAR HEATERS LTD DEDALOS 2.50 2.52 m2 η0,hem: 0.629
2006-0200 VESTA SOLAR HEATERS LTD DEDALOS 2.00 2 m2 η0,hem: 0.629
2006-0166 VESTA SOLAR HEATERS LTD DEDALOS 1.70 1.66 m2 η0,hem: 0.629