Σχέδιο Χορηγιών για Ηλιακά Συστήματα Παραγωγής Ζεστού Νερού σε Κατοικίες 2023 - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

H Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η υποβολή 3.000 «ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ» στο Σχέδιο Χορηγιών για Ηλιακά Συστήματα Παραγωγής Ζεστού Νερού σε Κατοικίες 2023.

Ο πιο πάνω αριθμός των 3.000 ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ είναι ο μέγιστος που σύμφωνα με την παράγραφο 15 του Σχεδίου Χορηγιών μπορούσε να υποβληθεί.

Ως εκ τούτου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πιο πάνω Σχέδιο Χορηγιών έχει τερματιστεί. 

 

21/11/2023