Αγορά υπηρεσιών από πτυχιούχους επιλεγμένων ειδικοτήτων για τις ανάγκες αξιολόγησης ή/και διαχείρισης αιτήσεων για τα Σχέδια Χορηγιών που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αγορά υπηρεσιών από πτυχιούχους επιλεγμένων ειδικοτήτων για τις ανάγκες αξιολόγησης ή/και διαχείρισης αιτήσεων  για τα Σχέδια Χορηγιών που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο ΑΠΕ και Εξ.Ε  

 

H Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε ανακοινώνει την προκήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για αγορά υπηρεσιών από πτυχιούχους επιλεγμένων ειδικοτήτων για τις ανάγκες διαχείρισης Σχεδίων Χορηγιών που εφαρμόζονται από το Ταμείο, με κριτήριο ανάθεσης τη σειρά κατάταξης στον ενιαίο κατάλογο τελικής κατάταξης που θα δημιουργηθεί, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

 

Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός αφορά στην αγορά υπηρεσιών από πτυχιούχους από τις πιο κάτω ειδικότητες: μηχανική, οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μαθηματικά.

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι αφού πρώτα μελετήσουν τους όρους του διαγωνισμού, συμπληρώνουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας

https://resecfund.org.cy/el/node/157

 Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 19/01/2024 και ώρα 14:00.

 

Για ερωτήματα που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται στην Επιτροπή, μέσω της «φόρμας επικοινωνίας» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικής υποβολής αίτηση, μέχρι τις 12/01/2024 και ώρα 15:00. Ως «Θέμα» του μηνύματος, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αναγράφουν: «Αρ. Διαγωνισμού: ΤΑΜΕΙΟ  ΑΠΕ και ΕΞΕ/ 02/23».