Σχέδιο Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κατοικίες 2021 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε) διοργανώνει ανοικτή, διαδικτυακή ενημέρωση μέσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 08/04/2021, 14:00-15:00, με σκοπό την ενημέρωση των επαγγελματιών που εμπλέκονται με το Σχέδιο Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε σε Κατοικίες. Το υπό αναφορά Σχέδιο για το 2021 αναμένεται να προκηρυχθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

Σκοπός της παρουσίασης θα είναι η ενημέρωση για τις πρόνοιες του Σχεδίου και κυρίως, τις αλλαγές σε σχέση με το Σχέδιο που εφαρμόστηκε το 2020.

Η τηλεδιάσκεψη απευθύνεται σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εγκατάσταση θερμομόνωσης οροφής και φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικίες.

Για να δείτε την παρουσίαση που έγινε κατά την πιο πάνω συνάντηση πατήστε εδώ.