Σχέδιο Χορηγιών για εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερου χρήσης 2021 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε) διοργανώνει ανοικτή, διαδικτυακή ενημέρωση μέσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 08/04/2021, 15:00-16:00, με σκοπό την ενημέρωση των επαγγελματιών που εμπλέκονται με το Σχέδιο Χορηγιών για εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερου χρήσης. Το υπό αναφορά Σχέδιο για το 2021 αναμένεται να προκηρυχθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. 

Σκοπός της παρουσίασης θα είναι η ενημέρωση για τις πρόνοιες του Σχεδίου και κυρίως, τις αλλαγές σε σχέση με το Σχέδιο που εφαρμόστηκε το 2020.

Η τηλεδιάσκεψη απευθύνεται σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης.

Για να δείτε την παρουσίαση που έγινε κατά την πιο πάνω συνάντηση πατήστε εδώ.