Δύο νέα σχέδια χορηγιών για οικίες προκηρύσσει σήμερα το Υπουργείο Ενέργειας – Περιλαμβάνουν θερμομόνωση, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών θερμοσιφώνων

Με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό να ανέρχεται στα €7,7 εκατ., μπορούν να καλυφθούν συνολικά αιτήματα 5,500 πολιτών. Διπλασιάζεται το ποσό της χορηγίας στις ορεινές περιοχές

Mε έναν συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα €7,7 εκατ. ευρώ, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε, προχωρούν σήμερα Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 στην προκήρυξη δύο νέων σχεδίων χορηγιών. Τα σχέδια θα καλύψουν συνολικά τις αιτήσεις 5.500 πολιτών για θερμομόνωση οροφών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και εγκατάσταση ή αντικατάσταση θερμοσίφωνα στις οικίες τους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να προβούν σε επενδύσεις που θα βοηθήσουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και, κατά συνέπεια, του οικογενειακού τους προϋπολογισμού και του ενεργειακού τους αποτυπώματος. Τα δύο σχέδια έχουν δεχτεί σημαντικές βελτιώσεις και απλοποιήσεις, ενώ σημαντική καινοτομία είναι ο διπλασιασμός της επιχορήγησης στις ορεινές περιοχές. 

Θερμομόνωση οροφών και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
Η πρώτη προκήρυξη αφορά στο Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες για το έτος 2021. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα. 

Το Σχέδιο παρέχει χορηγία για θερμομόνωση οροφών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή συνδυασμό των δύο σε υφιστάμενες κατοικίες. Συγκεκριμένα οι κατηγορίες του σχεδίου είναι οι εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Θερμομόνωση οροφών υφιστάμενων κατοικιών: Προνοεί χορηγία 30% επί των επιλέξιμων δαπανών της κάθε αίτησης, με μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση τα €1.500.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Θερμομόνωση οροφών υφιστάμενων κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering):  Προνοεί χορηγία 35% επί των επιλέξιμων δαπανών για τη θερμομόνωση οροφής με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.800 και χρηματοδότηση €300 ανά εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού συστήματος με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.200. Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση δύναται να ανέλθει στις €3.000.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering) σε υφιστάμενες κατοικίες. Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στα €250 ανά εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού συστήματος, με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.000 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α). Το ποσό αυξάνεται στα €750 ανά εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού, για τις κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών, με μέγιστο ποσό χορηγίας €3.750 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β).


Το ποσό της χορηγίας διπλασιάζεται για τις εγκαταστάσεις που γίνονται σε οικίες οι οποίες εμπίπτουν σε ορεινές περιοχές, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων (δεν εφαρμόζεται για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β). Οι ορεινές περιοχές ορίζονται αποκλειστικά βάσει ταχυδρομικού κώδικα από τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων.


Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται σε €7,31 εκατ. και αναμένεται να καλύψει περίπου 4.500 αιτήσεις. Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι 20/12/2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

 

Εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα 
Η δεύτερη προκήρυξη αφορά το  Σχέδιο Χορηγιών για εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε κατοικίες για το έτος 2021.


Σύμφωνα με το Σχέδιο, δικαιούχοι του οποίου είναι φυσικά πρόσωπα, παρέχεται χορηγία για τις πιο κάτω κατηγορίες επενδύσεων: 

  • Εγκατάσταση ή αντικατάσταση ολοκληρωμένου ηλιακού συστήματος θέρμανσης νερού χρήσης (κύλινδρός και ηλιακά πλαίσια). Το ποσό χορηγίας ανέρχεται στα €350.
  • Εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών πλαισίων μόνο. Το ποσό χορηγίας ανέρχεται στα €175.

Και σε αυτήν την περίπτωση το ποσό διπλασιάζεται για κατοικίες που εμπίπτουν στις ορεινές περιοχές.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις €390 χιλιάδες και αναμένεται να καλύψει 1.000 αιτήσεις. Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι 01/09/2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

 

Αιτήσεις μόνο ηλεκτρονικά 
Το πρώτο σχέδιο έχει αναδρομική ισχύ (για λεπτομέρειες δείτε τον οδηγό Σχεδίου), ενώ το δεύτερο σχέδιο όχι. Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. Η πύλη υποβολής, καθώς επίσης τα έντυπα και οι απαιτήσεις έχουν αναθεωρηθεί και απλοποιηθεί ώστε να καταστούν πιο φιλικά για το κοινό. Το Υπουργείο Ενέργειας παροτρύνει τους πολίτες να μελετήσουν τον σχετικό οδηγό πριν από τη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης. Περαιτέρω καθοδήγηση παρέχεται στις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs) που διατίθενται στην πιο πάνω ιστοσελίδα του Ταμείου.


Επιπρόσθετα, για σκοπούς διευκόλυνσης των αιτητών/αιτητριών κατά την υλοποίηση της επένδυσής τους, έχουν ετοιμαστεί ενημερωτικά έντυπα τα οποία παρέχουν χρήσιμες συμβουλές και τεχνική καθοδήγηση για κάθε είδος δαπάνης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες με την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Ταμείου.