Τεχνική αναβάθμιση ιστοσελίδας

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε,  ενημερώνει ότι η ιστοσελίδα του Ταμείου (www.resecfund.org.cy) θα τύχει τεχνικής αναβάθμισης και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Παρασκευή 07.05.2021 και ώρα  5:00 μ.μ. μέχρι το Σάββατο 08.05.2021 στις 11:00 π.μ. 


Η Επιτροπή εκφράζει εκ των προτέρων απολογίες για οποιαδήποτε ταλαιπωρία τυχόν προκληθεί και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση του.