ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

H Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του Σχεδίου για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης σε κατοικίες του 2021, έχει παραληφθεί ο μέγιστος αριθμός αιτήσεων που μπορεί να καλύψει το Σχέδιο (1000 αιτήσεις).


Ως εκ τούτου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πιο πάνω Σχέδιο έχει τερματιστεί.

 

13 Ιουλίου 2021