Προκήρυξη Σχεδίου Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες 2022-2023

  • Αύξηση κατά 50% στις χορηγίες. Σημαντικά αυξημένες και οι χορηγίες για κατοίκους ορεινών κοινοτήτων και ευάλωτα νοικοκυριά, που μειώνουν αισθητά τον χρόνο απόσβεσης της επένδυσης.
  • Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά από σήμερα.
  • Υπολογίζεται ότι από το Σχέδιο θα επωφεληθούν πάνω από 10.000 αιτητές.

 

Στα €30 εκατ. αυξάνεται ο προϋπολογισμός του Σχεδίου Χορηγιών για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και θερμομόνωση οροφής σε οικίες για τα έτη 2022-2023, με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων να ξεκινά από σήμερα και να παραμένει σε ισχύ μέχρι την 20/12/2023 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.


Ο διπλασιασμός του προϋπολογισμού σε σύγκριση με τα προηγούμενη έτη, αποφασίστηκε στο πλαίσιο του κυβερνητικού πακέτου μέτρων για ανακούφιση των πολιτών από τις πληθωριστικές πιέσεις. Υπολογίζεται ότι από τη χορηγία θα επωφεληθούν πάνω από 10.000 αιτητές, οι οποίοι, προβαίνοντας στις σχετικές επενδύσεις, θα μειώσουν σημαντικά το ενεργειακό τους κόστος.

  
Πέρα από τον διπλασιασμό του προϋπολογισμού, το Σχέδιο προκηρύσσεται φέτος και με σημαντικές αυξήσεις στις χορηγίες σε σχέση με τα Σχέδια που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα έτη, με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη στήριξη των πολιτών. Συγκεκριμένα, οι επιχορηγήσεις είναι αυξημένες κατά 50%. Σημαντική διαφοροποίηση αποτελεί και η εισαγωγή του εικονικού συμψηφισμού μετρήσεων (Virtual Net Metering), για καταναλωτές οι οποίοι δεν μπορούν, λόγω τεχνικών περιορισμών, να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα στις οροφές των οικιών τους.

 
Το Σχέδιο θα καλύψει τις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων:


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Θερμομόνωση οροφών υφιστάμενων κατοικιών. Προνοείται χορηγία 45% επί των επιλέξιμων δαπανών της κάθε αίτησης/κατοικίας, με μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση τα €2.250. Για τους κατοίκους ορεινών κοινοτήτων τα ποσά αυξάνονται κατά 50%.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Θερμομόνωση οροφών υφιστάμενων κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering ή Virtual Net Metering). Προνοείται χορηγία 55% επί των επιλέξιμων δαπανών για τη θερμομόνωση οροφής, με μέγιστο ποσό χορηγίας €2.750 και χρηματοδότηση €450 ανά εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού συστήματος, με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.800. Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση δύναται να ανέλθει στις €4.550. Για τους κατοίκους ορεινών κοινοτήτων τα ποσά αυξάνονται κατά 50%.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering) ή του εικονικού συμψηφισμού μετρήσεων (Virtual Net Metering) σε υφιστάμενες κατοικίες. Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στα €375 ανά εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού συστήματος, με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.500 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α). Για τους κατοίκους ορεινών κοινοτήτων τα ποσά αυξάνονται κατά 50%. Το ποσό αυξάνεται στα €1.000 ανά εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού για τις κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών, με μέγιστο ποσό χορηγίας €5.000 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β).


Επιλέξιμες είναι υφιστάμενες κατοικίες, για τις οποίες η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας, έχει κατατεθεί:

  • για τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 και 2 πριν την 21/12/2007.
  • για τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 3Α και 3Β πριν την 01/01/2017.


Το Σχέδιο έχει αναδρομική ισχύ ώστε να διασφαλίζει την ομαλή συνέχεια του προηγούμενου Σχεδίου του 2021. Συνεπώς, επιλέξιμες είναι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά και την 01/08/2021 συμπεριλαμβανομένης. Επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από την 01/08/2021, δεν είναι επιλέξιμες.


Όλες οι πληροφορίες για το Σχέδιο, περιλαμβανομένου του Οδηγού Σχεδίου και της διαδικασίας υποβολής αίτησης, βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ.


1 Ιουνίου 2022