Διακοπή λειτουργίας συστήματος Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε κατά το Σαββατοκύριακο

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε πληροφορεί το κοινό πως από την Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 23:00, θα διακοπεί η λειτουργία του συστήματος του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε (https://ref.org.cy) για τη διεξαγωγή τεχνικών εργασιών και αναβαθμίσεων. Η λειτουργία του συστήματος αναμένεται να επανέλθει τη Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024.

Κατά την περίοδο αυτή, δε θα υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με το σύστημα του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. Η Επιτροπή εκφράζει τις απολογίες της για τυχόν ταλαιπωρία.

 

20/02/2024