ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1 (2024-25) - ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

     Σήμα Κατηγορία Β1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1: ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2024-2025

 

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β1 ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο στάδιο, οι αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ προκειμένου να εγκριθούν ως δικαιούχοι της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β1.

 

Οι Αιτητές που θα λαμβάνουν ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με SMS και θα πρέπει να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στα σημεία Α και Β πιο κάτω, εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων: