2. Πως μπορώ να αιτηθώ για Επικαιροποίηση της Προέγκρισης που μου έχει παραχωρηθεί;

  • Συνδεθείτε με το σύστημα και επιλέξτε "Οι αιτήσεις μου" από το μενού "Ο λογαριασμός μου" (πάνω δεξιά στη σελίδα).
  • Εντοπίστε την αίτηση σας για την Κατηγορία 3Β στον πίνακα με τις αιτήσεις σας.
  • Εφόσον σας είχε παραχωρηθεί Προέγκριση και δεν έχει εκπνεύσει η διορία των 13 μηνών που σας είχε δοθεί για να υλοποιήσετε την επένδυση και να υποβάλετε "Αίτηση για Καταβολή Χορηγίας", η κατάσταση της αίτησης σας θα είναι: "Παραχωρήθηκε Προέγκριση" (αν αυτό δεν ισχύει, τότε πιθανόν να έχουν παρέλθει οι 13 μήνες και η Προέγκριση να μην υφίσταται πλέον - σε τέτοια περίπτωση και σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών, δεν έχετε δυνατότητα να αιτηθείτε για "Επικαιροποίηση Προέγκρισης").
  • Επιλέξτε την εντολή "Επικαιροποίηση Προέγκρισης" κάτω από τη στήλη "Επόμενες ενέργειες".
Επικαιροποίση Προέγκρισης - πρώτο στάδιο
  • Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο ενημέρωσης που εμφανίζεται.
  • Εφόσον έχετε κατανοήσει και συμφωνείτε με τις προϋποθέσεις υποβολής αιτήματος "Επικαιροποίησης Προέγκρισης", επιλέξτε "Επιβεβαιώνω" και στη συνέχεια "Υποβολή". 
Επικαιροποίηση προέγκρισης - δεύτερο μήνυμα

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

  • Μην υποβάλετε αίτημα "Επικαιροποίησης Προέγκρισης" αν τα στοιχεία/δικαιολογητικά που είχαν υποβληθεί κατά το αρχικό σας Αίτημα Προέγκρισης έχουν τροποποιηθεί (πχ. αλλαγή διεύθυνσης στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επένδυση, αλλαγή στοιχείων ευάλωτου). Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να υποβάλετε εξ αρχής νέο Αίτημα Προέγκρισης.
  • Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε για Επικαιροποίηση Προέγκρισης μόνο μια φορά.
  • Τα αιτήματα για Επικαιροποίηση Προέγκρισης ΔΕΝ εξετάζονται με προτεραιότητα αλλά όταν υπάρχει σχετική ευχέρεια ανάλογα με την πρόοδο εξέτασης των υπόλοιπων αιτήσεων.

 

Επιστροφή στις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)