ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚA ΣΥΣΤΗΜΑΤA ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (2023) - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 Σήμα Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚA ΣΥΣΤΗΜΑΤA ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (2023) 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Χορηγιών, ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί (κύλινδροι και πλαίσια) πρέπει να περιλαμβάνεται στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ο οποίος προεγκρίνεται και κωδικοποιείται.

ΠΡΙΝ προχωρήσετε σε συμφωνία με συμμετέχοντα εγκαταστάτη για την εγκατάσταση ή αντικατάσταση του ηλιακού συστήματος ζεστού νερού, βεβαιωθείτε ότι τόσο ο κύλινδρος ζεστού νερού, όσο και τα ηλιακά πλαίσια που θα σας εγκαταστήσει περιλαμβάνονται στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: ΗΛΙΑΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ